dutch

Nederlands

english

English

maesh
maesh

maesh is a plug-and-play solution to connect your financial services applications to all Dutch banks.

maesh is een kant-en-klare oplossing om je financiële-dienstverleningapplicaties aan te sluiten op alle Nederlandse banken.

how it works

hoe het werkt

maesh few lines of code

step 1

It only takes a few lines of code to drop our front-end module into your financial services app.

stap 1

Je hebt maar een paar regels code nodig om onze front-end module in jouw app voor financiële-dienstverlening te krijgen.

maesh select Dutch bank account

step 2

Within your app, users will be prompted to connect their Dutch bank account, which will launch the maesh module.

stap 2

In jouw app wordt de maesh module gelanceerd, wanneer gebruikers zich willen inloggen bij hun Nederlandse bankrekening.

maesh show real user bank data

step 3

Our API connects all Dutch banks and gives you and your user actionable accounts and transactions data.

stap 3

Onze API ontsluit alle Nederlandse banken en geeft jou en je gebruiker bruikbare rekening- en transactiedata.

PSD2 & GDPR

maesh PSD2 & GPDR proof

We use the highest security standards in handling credentials and user information. Above all are we PSD2 & GDPR compliant.

We gebruiken de hoogste beveiligingsstandaarden in het omgaan met toegangsgegevens en gebruikersinformatie. Daarnaast voldoen we aan de voorwaarden van PSD2 & GDPR.